Styropor Products; Piepschuim letters, logo's, decoraties, taartdummies en meer

Disclaimer

Disclaimer

Piepschuimballen.nl
Handelsweg 50
6114 BR Susteren
Nederland
T.: +31 (0)46 426 49 75
E.: info@piepschuimballen.nl

Piepschuimballen is onderdeel van A&P Holding BV
Kamer van Koophandel        : 67507174
BTW nummer                : NL 857 163 139 B01

Piepschuimballen.nl verleent u hierbij toegang tot haar website en nodigt u uit het aangebodene te kopen.
Piepschuimballen.nl behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid
Piepschuimballen.nl spant zich in om de inhoud van haar website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.
De op Piepschuimballen.nl  aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Piepschuimballen.nl .
Specifiek voor prijzen en andere informatie over producten op Piepschuimballen.nl geldt een voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten. U kunt op basis van dergelijke fouten geen overeenkomst claimen met Piepschuimballen.nl. Voor op Piepschuimballen.nl opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Piepschuimballen.nl nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten
Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Piepschuimballen.nl .
Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Piepschuimballen.nl, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Overig
Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.